Kbnthfnehf gj opțiuni binare. Încărcat de


Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiștii în domeniile respective. Articolele publicate în Buletin reflectă punctele de vedere ale semnatarilor, care poartă răspundere pentru conţinutul lor.

acasă de lucru pe o perioadă nedeterminată

AŞ, Moldova Viorel Prisacari, prof. AŞ, Moldova Victor Ghicavîi, prof. Ştefan cel Mare, nr. Groningen, Olanda Irinel Popescu, prof. Bucuresti, Romania Nicolae Costin, prof. Bucuresti, Romania Grigore Băciuţ, prof. Cluj-Napoca, Romania Alexandru Eremia, prof.

FULL TEXT Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes, vol. I, no. 1-2, 2012.

O nouă dimensiune conceptuală a neurologiei funcţionale: stările modificate de conştiinţă. Moldovanu Ion, Vovc Victor. A new conceptual dimension of functional neurology: altered state of consciousness. Caz clinic: hidrocefalia posttraumatică şi influenţa acesteia asupra stării de conştienţă. Reactivitatea cardiovasculară la pacienţii cu migrenă cronică: influenţa vârstei şi procesului de cronicizare. Caz clinic: Encefalopatia Hashimoto asociată cu epilepsia parţială continuă. Caracteristica nivelului de sensibilizare la bolnavii cu radiculopatii lombare discogene sub acţiunea preparatelor BioR şi Amniocen.

Actualităţi în problema diagnosticului şi recuperării sindromului de neglijare hemispaţială la bolnavii cu accident vascular cerebral. Veltman Eduard.

Administrarea escitalopramului în tratamentul depresiei la pacienţii, care au suportat AVC ischemic.

Dystopia 2012 FINAL 31 decembrie.pdf

Case report: posttraumatic hydrocephalus and its influence on consciousness. Cardiovascular reactivity in chronic migraine patients: influence of age and chronification process. Characteristics of the level of sensitization in patients with discogenic lumbar radiculopathy under the influence of drugs BioR and Amniocene.

Actualities in the diagnosis and treatment of the hemispatial neglect syndrome in patients with stroke. Migrena şi sindroamele coronariene acute. Mecanisme patogenetice comune.

revizuirea opțiunilor binare bnomo

Studiu clinic. Cefaleea primară la copii şi adolescenţi. Revista literaturii. Maticiuc Violeta.

Dinrevista apare cu suportul financiar al Guvernului oraşului Basel Elveţia. PDF created with pdfFactory Pro trial version www. Ionita, commemorating the 70 anniversary of a remarkable university professor, outstanding linguist and researcher, the founder of Bălţi linguistic school, skillful teacher and francophone translator. Sincethe administration of Bâle Town Switzerland is the sponsor of the journal. Secretar de redacţie: Lect.

Migrena în contextul factorilor de risc la pacienţii cu ictus ischemic cerebral. Complicaţiile şi tratamentul sindromului post-puncţie lombară. Caz clinic şi revista literaturii. Eficienţa tratamentului nonfarmacologic al migrenei cronice prin stimularea transcraniană a creierului la pacienţii cu asimetrie ventriculară cerebrală.

Elaborarea principiilor metodice pentru structurizarea tehnicilor de biofeedback la persoanele după accident vascular cerebral în baza studiului stabilografic.

Стихотворные размеры - Литература ЕГЭ 2020 - УМСКУЛ

Găină Diana, Lisnic Vitalie. Epidemiologia sclerozei laterale amiotrofice Revista literaturii. Epidemiologia sclerozei multiple. Moldovanu Ion, Grosu Oxana.

Fenomenul de hipoalgezie asociată hipertensiunii arteriale la pacienţii cu migrenă cronică. Migraine and acute coronary syndroms. Common pathogenetic mechanisms. Clinical research.

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE

Primary headaches in children and adolescents. Migrainein the context ofriskfactorsin patients with stroke. Complications and post-lumbar puncture syndrome treatment. Clinical case and review. Effectiveness of nonpharmacological treatment of chronic migraine by transcranial stimulation of the brain in patients with cerebral ventricular asymmetry.

The elaboration of methodical principles for structuring biofeedback techniques for people after stroke based on stabilographic study.

Epidemiology of lateral amiotrophyc sclerosis. Epidemiology kbnthfnehf gj opțiuni binare multiple sclerosis MS. Hypertension associated hypoalgesia phenomenon in chronic migraine patients 5 5 Istrati Nina. Nivelurile de autoanticorpi, citokine şi caracteristica lor la bolnavii cu radiculopatii lombare discogene sub acţiunea preparatelor BioR şi Kbnthfnehf gj opțiuni binare. Moldovanu Ion, Mirza Inna. Particularităţile ataxiei psihogene în experienţa clinică neurologică: elaborarea unui screening de diagnostic diferenţial.

Spondilodiscita şi modificările degenerative vertebrale de tip Modic I: diagnostic diferenţial clinico-imagistic. Studiu comparativ al factorilor de risc pentru dezvoltarea ictusului ischemic cerebral la adulţii tineri şi vârstnici. Caracteristica patternului respirator în durerea cronică neurologică. Cojocaru Nina, Moldovanu Ion. Starea modificată a conştiinţei indusă de hiperventilaţia voluntară. Studiu pilot. Actualităţi în diagnosticul şi terapia intensivă a comelor diabetice.

Cefaleea provocată de consumul sistematic kbnthfnehf gj opțiuni binare medicamente antihipertensive: aspecte clinice şi psihofiziologice.

Istrati Nina. Levels of autoantibodies and cytokines in patients with lumbar kbnthfnehf gj opțiuni binare radiculopathy under the influence of drugs BioR and Amniocene.

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE

Particularities of psychogenic ataxia in neurological clinical experience: elaboration of a screening of differential diagnosis. Spondylodiscitis and degenerative Modic type I vertebral endplate changes: clinical and radiological differential diagnosis.

SINE IRA ET STUDIO Virgil Şoptereanu Poate că ar trebui să încep cu motivarea titlului de mai sus, a cărui formulare ţine să precizeze că autorul nu intenţionează să adopte acel ton pătimaş întâlnit, pe alocuri, în unele din prefeţele sau postfeţele la traducerile postmoderniştilor ruşi, la noi, şi nici să se implice în disputele ideologice ce se duc astăzi în Rusia între partizanii postmodernismului şi critica tradiţionalistă. De aceea ne-am propus să investigăm acest fenomen cultural contemporan dintr-o perspectivă mai detaşată, obiectivă, pe cât posibil, expunând propriul nostru punct de vedere.

Comparative study of risk factors for ischemic stroke in patients with age under 50 years and above 50 years. The characteristics of the respiratory pattern in chronic neurological pain. Altered state of consciousness induced by voluntary hyperventilation.

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE

Pilot study. News in diagnosis and intensive therapy in diabetic coma. Headache caused by systematic consumption of antihypertensive drugs: clinical and psychophysiological aspects 6 6 Buletinul AŞM Runele fac bani Nina.

Reactivitatea imună şi rezistenţa naturală în caz de radiculopatii lombare discogene. Immune reactivity and natural resistance of the body at the lumbar discogenic radiculopathies.

Rolul chirurgiei minim invazive în tratamentul hematoamelor intracerebrale spontane. Bodiu Adrian. Accidentul vascular cerebral ischemic constituit pe fundal de stenoză carotidiană: opţiuni de diagnostic şi evaluare preoperatorie. Managementul hidrocefaliei în statusul vegetativ persistent. Caz clinic.

ROMANOSLAVICA XLI

Pedacenko Yurii, Krasilenko E. Evaluarea rezultatelor tratamentului chirurgical al pacienţilor operaţi pe motiv de stenoză lombară în perioada precoce şi îndepărtată.

Condrea Eugeniu. Tratamentul conservativ versus tratamentul chirurgical în cazul hematoamelor intracerebrale spontane. Role of minimal invasive surgery in treatment of spontaneous intracerebral hemorrhage. Cerebral ischemic stroke secondary to carotid artery stenosis: options for preoperative assessment and diagnosis. Management of hydrocephalus in persitent vegetative state. Case presentation.

recenzii despre robotul de tranzacționare

Short-term results and long-term outcomes of surgical treatment of lumbar spinal stenosis. Asimetria creierului. Aspecte anatomice şi funcţionale. Sindromul Guillain-Barré. Brain asymmetry. Structural and functional aspects.

Bibliografie selectivă a lucrărilor profesorului Mihai Mitu 1.

Guillain-Barré syndrome. Aspecte contemporane în diagnosticul şi tratamentul traumatismului vertebromedular mielic cervical. Reviul literaturii. Grosu Oxana. Aplicarea metodei de algometrie în practica neurologică. Repere bibliografice. Advanced methods in the diagnosis and treatment of complicated injuries of the cervical spine and spinal cord. The algometry in the neurological practice. Theoretical review. Utilizarea mifepristonului în practica obstetricală la etapa actuală.

Ţîbîrnă Andrei, Tverdohleb Tatiana. Tratamentul modern al cancerului bazocelular în stadiile incipiente T is - T 1. Tudor Elena, Perlug N. Rolul unor interleukine implicate în patogeneza polipozei rinosinuzale asociată cu astm bronşic. Tcaci Irina. Eficienţa tratamentului complex tradiţional şi a includerii în schemele de tratament a pielii îmbătrânite a acidului hyaluronic. Vişnevschi A. Manifestările clinice la pacienţii cu modificări cutanate cronologice.

Dănilă Aurel. Valvulopatiile cardiace degenerative şi reumatismale la sfârşitul secolului XX şi începutul mileniului trei. Manceva Maria. Clinical use of Mifepristone in the modern gynecology and obstetrics.