Câștigurile pe internet începând cu 2022 pe zi


opțiune tranzacții opțiune de schimb

Conform Legii asigurărilor sociale de stat pe anul publicată în Monitorul Oficial, începând de la 1 ianuarie se mărește suma de bani pentru salariul mediu brut. De la 5.

cum să găsești sau să câștigi mulți bani

Majorarea salariului mediu brut va influența în mod direct și valoarea ajutorului de deces, acesta din urma calculându-se în funcție de valoarea salariului. Cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, după cum urmează: - suma de 6.

Workshop ”Creează-ți un 2022 Abundent Financiar”

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces original şi copie ; act de identitate al solicitantului original şi copie ; acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar original şi copie ; dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces original şi copie ; act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani original ; adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 și 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii original Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: a soţul supravieţuitor.

modul cel mai bun de a câștiga bani pe bitcoin