Cum să plasezi opriri pe opțiuni


Particularizarea setărilor implicite pentru bazele de date

Apăsaţi J. Reglare fină balans de alb Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu absolute. De exemplu, o schimbare de 1. Mired, calculat prin înmulţirea inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care ţine cont de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii.

ce este o opțiune de barieră

De exemplu: 4. Pentru setarea balansului de alb presetat sunt disponibile două metode: Metodă Descriere Măsurare Se plasează un obiect gri sau alb neutru sub iluminarea care va fi folosită în fotografia finală, iar balansul de alb este măsurat de către aparatul foto 0 Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat.

Utilizare fotografie Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe cardul de memorie 0 Copierea balansului de alb dintr-o fotografie.

câștigați bani pe împrumuturi pe internet

Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat Iluminaţi un obiect de referinţă. Amplasaţi un obiect gri sau alb neutru în lumina care va fi utilizată în fotografia finală.

Balans de alb

Afişaţi opţiunile pentru balansul de alb. Evidenţiaţi Balans de alb în meniul fotografiere şi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile balansului de alb.

BMW Seria 5 Touring 530d explicit video 2 of 9

Evidenţiaţi L Presetare manuală şi apăsaţi 2. Selectaţi Măsurare. Evidenţiaţi Măsurare şi apăsaţi 2. Selectaţi Da. Va fi afişat un dialog de confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.

Aparatul foto va intra în modul măsurare presetată. Când aparatul foto este pregătit pentru a măsura balansul de alb, în vizor şi pe afişajul informaţiilor va apărea un D L care clipeşte.

Particularizarea setărilor implicite pentru bazele de date - Access

Măsuraţi balansul de alb. Înainte ca indicatorii să se oprească din clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel încât acesta să umple vizorul şi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

instruire algoritmică de tranzacționare

Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu precizie chiar şi când aparatul foto nu focalizează. Verificaţi rezultatele.

Afișarea valorilor Da/Nu utilizând casete de selectare, butoane de opțiuni și butoane de comutare

Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de alb, va fi afişat un mesaj în acest sens şi a va clipi în vizor, iar aparatul foto va reveni la modul fotografiere. Pentru a reveni imediat la modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Dacă iluminarea este prea slabă sau prea puternică, este posibil ca aparatul foto să nu poată măsura balansul de alb.

Pe afişajul informaţiilor va apărea un mesaj, iar în vizor va apărea un b a care clipeşte. Reveniţi la pasul 5 şi măsuraţi din nou balansul de alb.

cum să faci bani pe internet acasă

Măsurarea balansului de alb presetat Dacă nu sunt efectuate operaţiuni în timp ce afişajele clipesc, modul de măsurare directă se va încheia la momentul selectat pentru opţiunea Temporiz.

Balans de alb presetat Aparatul foto poate memora numai o singură valoare pentru balansul de alb presetat la un moment dat; valoarea existentă va fi înlocuită când cum să plasezi opriri pe opțiuni măsurată o nouă valoare.

Reţineţi că, atunci când se măsoară balansul de alb, expunerea este mărită automat cu 1 EV; când se fotografiază în modul M, reglaţi expunerea astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0 0 Indicatorul de expunere.

O altă metodă pentru măsurarea balansului de alb presetat Pentru a intra în modul de măsurare presetat a se vedea mai sus după selectarea balansului de alb presetat în afişajul informaţiilor, apăsaţi Cum să plasezi opriri pe opțiuni timp de câteva secunde.

Pages pentru Mac: Umplerea unei forme sau a unei casete de text într-un document Pages

Panouri gri Pentru rezultate mai exacte, măsuraţi balansul de alb folosind un panou gri standard. Copierea balansului de alb dintr-o fotografie Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare pentru balansul de alb dintr-o fotografie de pe cardul de memorie. Selectaţi Presetare manuală. Selectaţi Utilizare fotografie.

Opţiuni globale şi pt. câmpuri

Evidenţiaţi Utilizare fotografie şi apăsaţi 2. Alegeţi Selectare imagine. Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2 pentru a sări peste paşii rămaşi şi pentru a folosi ultima imagine selectată pentru balansul de alb presetat, tutoriale de tranzacționare pentru începători Această imagine. Alegeţi un folder.

Cum să opriți complet Windows 10 când opriți computerul

Evidenţiaţi folderul care conţine imaginea sursă şi apăsaţi 2. Evidenţiaţi imaginea sursă. Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X. Copiaţi balansul de alb. Apăsaţi J pentru a seta balansul de alb presetat la valoarea balansului de alb pentru fotografia evidenţiată.