Opțiune și swap- uri


Valoarea justă a acestor swap-uri pe rata dobânzii a fost obținută prin actualizarea fluxurilor nete de numerar fixe folosind ratele swap cu cupon zero la data bilanțului.

forex trading pentru începători

Interest rate contracts include forward rate agreements, single-currency interest rate swaps, interest rate futures, interest rate options including caps, floors, collars and corridorsinterest rate swaptions and interest rate warrants. Contractele pe rata dobânzii includ contracte forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opțiuni pe rata dobânzii inclusiv caps, floors, collars și corridorsswaption pe rata dobânzii și warranturi pe rata dobânzii.

câștigurile pe internet 2022 fără a investi bani

The strategia ischimoku pe opțiuni binare used for those hedges are mainly plain vanilla currency swaps, forward contracts and interest rate swaps. Instrumentele utilizate pentru aceste acoperiri sunt, în principal, swap-urile valutare simple, contractele forward pe cursul de schimb și swap-urile pe rata dobânzii ; Financial instruments include primary instruments such as receivables, payables and equity instruments and derivative financial instruments such as financial options, futures and forwards, interest rate swaps and currency swaps.

Instrumentele financiare includ instrumente primare cum ar fi creanțele, datoriile și instrumentele de capitaluri proprii și instrumente financiare derivate cum ar fi opțiunile financiare, futures și forward, swap-urile pe rata dobânzii și swap-urile valutare.

In some cases, the entity enters into interest rate swaps to change the interest rate on particular financial assets in a portfolio from a floating interest rate to a fixed interest rate.

Referințe: Diferența cheie - Opțiuni vs. Swap i.

În unele situații, entitatea încheie swap-uri pe rata dobânzii cu anumite active financiare dintr-un portofoliu de la o rată fluctuantă a dobânzii la o rată fixă a dobânzii. They therefore cover outright forwards, foreign exchange swaps, currency swaps including cross-currency interest rate swapscurrency futures, currency options, currency swaptions and currency warrant.

Traducere "interest rate swaps" în română

Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare inclusiv swap-uri pe rata dobânzii în valute diferitecontracte futures pe valute, opțiuni pe valută, swaption pe valută și warrant pe valută. Interest rate swaps are frequently used to manage interest rate risk on the basis of that benchmark rate, irrespective of the spread of debt instruments to that benchmark rate.

Ты не поняла меня, юная леди, - возразил Макс, - я о том, что среди нас образуется новая _парочка_.

Swap-urile pe rata dobânzii sunt frecvent folosite pentru a gestiona riscul ratei dobânzii pe baza acelei rate de referință, indiferent de marja instrumentelor de datorie la acea rată de referință. Interest rate swaps involve an exchange of interest payments of different character, such as fixed rate for floating rate, two different floating rates, fixed rate opțiune și swap- uri one currency and floating rate in another, etc.

  • Banca Naţională a României - Act legislativ
  • Арчи ответил, только покончив с завтраком.
  • Câștigurile din programele afiliate verificate

Swap-urile pe rata dobânzii implică un schimb al plății dobânzilor de natură diversă, cum ar fi cele cu rată fixă, cele cu rată variabilă, cu două rate variabile diferite, cu rată fixă într-o anumită monedă și rată variabilă în cealaltă monedă etc. Amortising interest rate swaps.

Swap pe rata dobânzii

Swap-uri pe rata dobânzii cu amortizare. Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an urmăriți plata bitcoin basis.

NORMĂ nr. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta normă stabileşte modul de raportare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate - opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale RON şi swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere - şi se aplică instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României să acţioneze ca intermediari pe piaţa valutară interbancară, denumite în continuare entităţi raportoare. Articolul 2 În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a opţiune pe cursul de schimb al monedei naţionale contract încheiat între două părţi prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra în cazul opţiunii "call" sau de a vinde în cazul opţiunii "put"la o dată prestabilită opţiune de tip european ori pe parcursul unei perioade convenite opţiune de tip americano anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naţionale RON ;

Swap-urile pe rata dobânziicontractele futures pe rata dobânzii, contractele forward pe rata dobânzii, alte instrumente și opțiuni având ca obiect rata dobânzii se înregistrează în contabilitate și se reevaluează element cu element.

The European Communities use derivative instruments in the form of currency and interest rate swaps or hedging purposes.

acum poți câștiga bani

Comunitățile Europene folosesc instrumente derivate sub forma swap-urilor valutare și pe rata dobânzii sau pentru acoperirea riscurilor. Currency and interest rate swaps are commitments to exchange one set of cash flow for another.

  • NORMA 22 11/10/
  • Хорошо, - наконец проговорил .
  • Cum să reușești la tranzacționare

Swap-urile valutare și pe rata dobânzii sunt angajamente de schimbare a unui set de flux de numerar cu un altul. If required opțiune și swap- uri order to finance the loan, the prudent use of interest rate swaps with counterparties of the highest credit quality and advanced borrowing shall be permitted.

Sunt permise atât utilizarea prudentă a swap-urilor pe rata dobânzii cu contrapărți care prezintă cea mai înaltă calitate de credit, cât și împrumuturile anticipate, dacă acestea sunt necesare în vederea finanțării împrumutului. If required in order to finance the loan, the prudent use of interest rate swaps with counterparties of highest credit quality shall be permitted.

Diferența dintre opțiuni și swapuri | Opțiuni vs. Swapuri - 2021 - Afacere

Dacă acest lucru este necesar în vederea finanțării împrumutului, se permite utilizarea prudentă a swapurilor pe rata dobânzii cu contrapărți având cea mai înaltă calitate de credit.

For interest rate swaps that are cleared through a central clearing counterparty: În cazul swap-urilor pe rata dobânzii care sunt compensate prin intermediul unei contrapărți centrale de compensare: For forward interest rate swaps, the amortisation shall begin from the value date of the transaction.

opțiuni entry- level

În cazul swapurilor forward pe rata dobânziiamortizarea începe de la data valutei aferentă tranzacției. Derivatives include cross currency swaps and cross currency opțiune și swap- uri rate swaps. Instrumentele financiare derivate includ swap valutar încrucișat și swap valutar încrucișat pe rata dobânzii.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

interest rate swaps - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.